Ilmainen julkinen liikenne oppivelvollisille

Usein kouluun joutuu kulkemaan julkista liikennettä hyödyntäen, kuitenkin ilman että koulu tai kunta tarjoaa siihen lipun. Pyöräileminen tai käveleminen ei ole kaikille mahdollista ympäri vuoden ja esimerkiksi kouluun käveleminen voisi pidentää koulupäivää kohtuuttomasti. Siksi olisikin hyvä jos oppivelvollisille julkinen liikenne olisi ilmainen. Näin kaikki lapset ja nuoret pääsisivät liikkumaan myös harrastuksiin perheen varallisuudesta riippumatta. 

Rajaseudulla asuvien mahdollisuuksien parantaminen

Kuntaliitoksissa tai muissa isoissa yhteenliittymissä kuten hyvinvointialueet, on vaikeaa saada nuoria mukaan alueen rajoilta, koska matkat ovat pitkät ja nuorilla ei välttämättä ole mahdollisuutta kulkea sieltä, varsinkaan jos julkista liikennettä ei ole. Virkahenkilöt tai muut vastuussa olevat aikuiset voisivat yrittää auttaa nuoria järjestämällä esimerkiksi kimppakyytejä tai muita.