Laillinen moposuora

Laillinen moposuora tarjoaisi turvallisen, yleiseltä liikenteeltä suojassa olevan paikan nuorille esimerkiksi vapaalle temppuilulle. Moposuoralla voisi myös kortittomat harjoitella mopoilua esimerkiksi mopokorttia varten.

Teiden kunnossapito

Pidetään tiet hyvässä kunnossa, jotta kaikilla olisi turvallista liikkua autolla, pyörällä tai kävellen.

Stunttailu suora

Toteutus:

 • Tehdä muulta liikenteeltä suljettu alue asutuksen ulkopuolelle
 • Arvoo se tois sillee ettei tuu boliisilt huutist

Kuvaus ja tavoite:

 • Muutos vähentäisi äänihaittaa kaupungissa
 • Haaste koskee päättäjiä ja raksaukkoja
 • Hyötyjä olisi, pienempi melu, vähemmän bolis tapauksia, harrastuksia, ei rälläystä kaupungissa prkl

Mitä uutta ratkaisussa on:

 • Kehitys ei olisi uusi, mutta se olisi hyvä kehitys kaupunkiin

Julkinenliikenne

Toteutus:

 • Vyöhykkeiden järkeistäminen (kunnassa kahden läheisen kylän välillä liikkuminesta ei voida periä kahden kuntavyöhykkeen maksua, kun todellista kuntarajan ylitystä ei tapahdu)
 • Tulisi lähteä selvittämään, missä tarvetta julkiselle liikenteelle. Ja sen pohjalta lisätä julkista liikennettä Kymenlaakson alueella.
 • Kylät ja taajamat ovat erittäin huonossa asemassa julkisen liikenteen suhteen.

Kuvaus ja tavoite:

 • Julkinen liikenne toimivaksi, eli sellaiseksi, että siitä oikeasti on mahdollisuus hyötyä
 • Vuoro tarjonnassa tulee olla kaikkialla myös muita, kuin pelkästään koulupäivinä kulkevia vuoroja

Mitä uutta ratkaisussa on:

 • Toimivuus, ja se, että sitä oikeasti olisi

Joukkoliikenne maksuttomaksi

Ratkaisun kuvaus:

Henkilöautot vievät tilaa kaupungeista eivätkä ole hyväksi ilmastolle. Joukkoliikenteen maksuttomuudella tuettaisiin ihmisiä siirtymään yksityisautoilusta joukkoliikenteen käyttäjiksi.

Miksi ratkaisu on tärkeä?

 • Kaikilla taloudellisesti mahdollista käyttää joukkoliikennettä
 • Ympäristön kannalta järkevä ratkaisu
 • Kaupunkeihin lisää tilaa ihmisille, kun autot eivät ole tiellä

Miten edistetään:

 • Vaikutetaan paikallisliikenteen järjestäjään jotta saadaan tarpeeksi vuoroja
 • Kerätään kuntalaisilta adressi

Tiet kuntoon

Teiden kunto on tärkeää, jotta nuoret voivat turvallisesti liikkua. Kuoppa tiessä voi olla vaarallista pyörällä tai mopolla liikkuessa. Olisikin tärkeää pitää tiet kunnossa. 

Turvallinen julkinen liikenne

Välillä julkisissa liikennevälineissä sattuu vaarallisia tai väkivaltaisia tilanteita. Julkisen liikenteen tulisi kuitenkin olla kaikille turvallista ja saavutettavaa. Varsinkin naiset tai seksuaalivähemmistöt kokevat häirintää julkisissa liikennevälineissä. Kuskit ja työntekijät tulisi kouluttaa puuttumaan häirintätilanteisiin. Tapahtumista tulisi puhua myös julkisesti, jotta häirinnän yleisyys tehdään näkyväksi. Näkyväksi tekeminen ja kuskien ja työntekijöiden kouluttaminen voisi lisätä käyttäjien turvallisuuden tunnetta ja siten myös halua käyttää julkisia liikennevälineitä. 

Tiet tulee saada kuntoon

Teiden korjaamiseen ei jaeta määrärahoja tasaisesti vaan usein ne ovat paikallisten poliitikkojen siltarumpuprojekteja.  Määrärahoja tuli kuitenkin jakaa täysin tarpeeseen perustuen. Asfalttiteiden lisäksi tulee pitää huolta myös hiekkateistä. Kunnossa olevat tiet edistävät myös nuorten liikkumista ja pääsyä mm. harrastuksiin. Myös yritystoiminta ja logistiikka tarvitsee kunnossa olevat tiet.