Tukea vaikuttamiseen

Jotta nuoret voivat vaikuttaa ja päästä päättämään asioista tarvitsevat he sitä että nuoria aidosti kuunnellaan ja aikuiset kuten esimerkiksi valtuutetut tai opettajat tukevat nuoria.

Päättäjien vierailuja koulussa

Päättäjät voisivat vierailla koulussa ja Monnarilla (nuorisotalo), jotta he näkevät nuorten arkea ja kuilu nuorten ja päättäjien välillä kapenisi.

Lisää tietoa nuorten oikeuksista nuorille

Tahtoisin, että nuorten oikeuksista ja nuorten palveluista saisi enemmän tietoa. Se auttaisi vaatimaan oikeuksia, jos kokee tulleensa väärin kohdelluksi. Minusta olisi myös tärkeää, että nuorten asioita otettaisiin paremmin huomioon ja että kaikille nuorille riittäisi apua jos he tarvitsevat sitä.

Nuorten osallistamista lisää

Nuoria voisi kunnissa osallistaa enemmän esimerkiksi asiakasraatien kautta, kokoamalla nuorista apuohjaajia esimerkiksi harrastuksiin tai perustamalla talo- tai tilatiimejä jotka huolehtivat tiloista. 

Nuorten luokse tuleminen

Poliitikot, päättäjät, virkahenkilöt ja muut voisivat rohkeammin tulla nuorten luo ja kysyä asiaa nuorilta. Nuorten on välillä vaikea lähestyä aikuisia ihan jo tiedonpuutteen vuoksi mutta aikuiset voisivat olla oma-aloitteisia ja tulla nuorten luokse. Näin nuortenkin olisi helpompi jatkossa olla yhteydessä kun kasvot ovat tutut. 

Kuulemispäivä

Jokaisessa koulussa voisi olla 1-2 kertaa vuodessa nuorten kuuleminen, jossa kehitetään nuorten osallisuutta ja vaikuttamistapoja ja kuullaan nuorten mielipiteitä. 

Vaikuttaminen

Vaikuttamiskyselyt koulun kautta, jotta saadaan mahdollisimman moni vastaamaan.

Päättäjien keski-ikä on erittäin korkea

Ratkaisuja ongelmaan:

 • Pitää saada nuorten äänestysaktiivisuus kasvuun 
  • Äänestyspaikkoja pitää saada lähemmäksi nuoria
  • Äänestyspaikkoja pitäisi suunnitella nuorten kanssa 
  • Nuorisovaltuusto voisi pitää kampanjan, jossa rohkaistaan nuoria äänestämään
  • Tehdään kuntavaaleista nuorisoystävällisempi kokonaisuus
  • Nuorisovaltuuston tapahtumat
 • Ehdolle asettumisen kynnystä pitäisi madaltaa 
  • Pitäisi järjestää tapahtumia, joissa nuoria opastetaan ja kannustetaan asettumaan ehdolle
  • Puolueiden ehdokashankinta tulisi painottua entistä enemmän nuoriin
  • kuntien tulisi myös järjestää jonkinlaisia kuntalaistilaisuuksia, joissa tiedotetaan mahdollisuudesta asettua ehdolle ja tarjotaan erilaisia tukia
  • Kuntavaalitiedotusta tuotaisiin lisäksi myös oppilaitoksiin
 • Päättäjiä, pitäisi tuoda lähemmäksi nuoria 
  • Nuorisovaltuuston tapahtumat: tiiviimpi yhteistyö
  • Kuntalaistilaisuudet
  • Jalkautuminen oppilaitoksiin
 • Äänestysikä alemmas esimerkiksi 16 
  • Kannustaa nuoria yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen
  • Äänestyspaikat: toinen aste
  • Äänestysprosentti korkeammaksi
  • Kansalaisaloite