Äänestysaktiivisuus kasvuun

Lisäämällä tietoisuutta politiikasta, yhteiskunnasta ja osallistumismahdollisuuksista voitaisiin lisätä nuorten kiinnostusta ja sitä kautta kasvattaa äänestysprosenttia

Saavutettavampi EU

EU:n pitäisi tulla saavutettavammaksi esimerkiksi nuorille ja niille, jotka asuvat syrjäseuduilla.

Enemmän vaikuttamismahdollisuuksia kaikille

Nuorille tulisi tarjota enemmän tietoisuutta vaikuttamismahdollisuuksista esimerkiksi Nuva ry:n kautta. Kaikille tulisi tarjota oikeudenmukaisesti mahdollisuuksia vaikuttaa myös matalalla kynnyksellä ilman suurta sitoutumista esimerkiksi nuorisojärjestöjen hallituksiin.

Edistetän nuorisovaltuustojen yhteisöllisyyttä

Nuva toimintaa voisi mainostaa myös enemmän kavereiden ja yhteisön tekemisenä. Nuva voi olla paljon muuta, kuten minulle se on uusia ystävyyksiä ympäri Suomen ja hauskoja tapahtumia. Tätä pitäsi enemmän kertoa, ei tarvitse olla kiinnostunut pelkästään politiikasta.

Päätöksenteossa yhteinen etu edelle

Vaikka aina ei voi nallekarkkeja tasan jakaa, silti ei saa olla ahne vaikka ihminen sitä on. Eli päätöksenteossa pitäisi tehdä kompromisseja vaikka kuinka ääri päitä siinä oltaisiinkin aina löytyy jotain joka jollain asteella kelpaa molemmille osapuolille. Yhtä oikeaa ratkaisua ei ole, mutta asiaa helpottaisi konkreettiset esimerkit ja älykkäästi käydyt keskustelut.

Nuorille suora aloiteoikeus kunnissa

Ratkaisuni ratkaisisi nuorten näkymättömyyden päätöksenteossa, mikä sitouttaisi nuoria omaan kotikuntaan ja toisi osallisuuden kokemusta asukkaille. Ideana on se, että nuorisovaltuusto saa oikeuden tehdä suoraan valtuustoaloitteita kunnanvaltuustolle ja esimerkiksi kunnan nettisivuille luodaan lomake jonka kautta kaikki kunnan nuoret voivat kertoa ideoitaan. Nuorisovaltuusto on velvoitettu käsittelemään kaikki ideat ja tekemään aloitteita niiden pohjalta.

Kouluille paikka kunnan- tai kaupunginhallitukseen

Kouluille pitäisi lisätä kuntatasolla laissa määrätty automaatti periaatteella paikka kunnan kaupunginhallitukseen. Se edistäisi nuorten vaikuttavuutta kunnassa etenkin siellä koska se on tärkein elinympäristö nuorelle.