Joustavuutta työ- ja koulumaailmaan

Työelämän sekä koulumaailman tulisi olla nykyistä josutavampaa. Työnkuvia tulee mukauttaa erityistarpeiden mukaan ilman, että erityisen tuen tarvitsevan täytyy taistella oikeuksiensa puolesta.

Erityisen tuki kaikille sitä tarvitseville

Nuoren, jolla on erityisen tuen päätös esimerkiksi koulutyössä ei tulisi joutua vaatimaan palvelua tai taistelemaan sen puolesta. Prosesseihin, joiden kautta erityisen tuen tarve määritellään tulisi sisältyä automaattisesti avun mahdollistaminen sitä tarvitsevalle.

Harrastustoimintaa jokaiselle

Vapaa-aika on jokaisen nuoren oikeus. Tarjoamalla monimuotoisia ja edullisia harrastusmahdollisuuksia taataan jokaiselle nuorelle yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä ja rentoutua.

Unisexvessat

Mihin enää tarvitaan erillisiä vessoja sukupuolille. Unisexvessoja voisivat käyttää kaikki. Unisexvessojen avulla myös vältyttäisiin esimerkiksi siltä että naisten vessaan on usein aina pidempi jono, kun taas miesten vessassa on tyhjää. 

Kuukautistuotteiden hinta alas

Menstruoiville kuukautistuotteiden käyttö on pakollista, jolloin niiden hinta ei tulisi olla kellekään este niiden käyttämiseen. Varsinkin nuorilla on usein pieni budjetti, josta kuukautistuotteet voivat olla iso osa. Kuukautistuotteista ainakin siis verotusta tulisi laskea.

Lääkäreille lisää opetusta ihonvärin vaikutuksesta

Ihonväri saattaa vaikuttaa eri tavalla sairauksien ilmaantuvuuteen, jolloin ihonväri voi vaikuttaa diagnosointiin. Lääkäreitä tulisi kouluttaa lisää ihonvärin vaikutuksesta eri sairauksiin ja niiden diagnosointiin. 

Monimuotoisuuden lisääminen

On tärkeää että kunnat, alueet ja muut yhteisöt ovat monimuotoisia ja hyvä alku on esimerkiksi käyttää viestinnässään monenlaisia ihmisiä. Monimuotoisuuden saavuttamiseksi pitää myös olla valmis tekemään töitä.