Vähemmistöjen osallistumiseen panostaminen

Demokratian huojuminen antaa valtaa muille liikkeille, jos kaikki eivät äänestä ja esim. vähemmistöjen äänet eivät tule kuuluviin. Siksi pitäisi panostaa vähemmistöjen osallistumiseen päätöksentekoon.

Lisätään puolueettomia tiedotuskanavia

Tiedonlevityskanavien tulee uudistua disinformaation kitkemiseksi. Tähän tarvitaan uusia puolueettomia tietokanavia sekä algoritmien muutosta. Näin olisimme tietoisempia ympäristöstä, omista asioista ja nuoret uskaltaisivat äänestää kun on tutustunut asiaan ja luonut oman mielipiteensä faktojen perusteella.

Lisää moniäänistä päätöksentekoa

Lopetetaan oletukseen perustuva päätöksenteko edistämällä eri toimielinten monimuotoisuutta ja kuulemalla erilaisia ääniä. Tämä edistäisi tasa-arvoa päätöksenteossa ja ihmisten uskallusta ilmaista mielipiteitään sekä poistaisi ennakkoluuloja.

Ehkäistään nuorten syrjäytymistä

Ehkäistään ääripopulismia mahdollistava syrjäytyminen. Erityisesti nuorten syrjäytyminen johtuu esimerkiksi mielenterveysongelmista tai kiusaamisesta ja johtaa pahimmillaan etääntymiseen yhteiskunnan rakenteista. Parannetaan mielenterveys- ja sotepalveluita, osallistetaan kansalaisia ja luodaan yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Otetaan vähemmistöt huomioon

Otetaan vähemmistöjen asiat enemmän tosissaan ja lisätään kaikkien tietämystä vähemmistöistä, jotta voidaan tehdä maailmasta tasa-arvoisempi paikka.

Lasketaan äänestysikärajaa

Nuoret eivät usko, että pystyvät vaikuttamaan asioihin koska heillä ei ole oikeutta äänestää. Lasketaan äänestysikärajaa.

Tabut pois politiikkakeskustelusta

Tabut pois politiikkakeskustelun ympäriltä. Tehdään helpommin ymmärrettävää ja osallistavaa keskustelua ja opetetaan koulussa enemmän rakentavasta keskustelusta.

Avoimempi keskustelukulttuuri

Vaalitaan sananvapautta ja edistetään avointa keskustelukulttuuria, jossa asiat riitelevät ihmisten sijaan ja jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseen.

Demokratiakasvatuksen kehittäminen

Opetussuunnitelman kehittäminen esimerkiksi laajentamalla yhteiskuntaoppia ala-asteelle. Tämä saisi nuoret kiinnostumaan, osallistumaan ja ymmärtämään politiikkaa.