Kansalaisdialogia ihmisten välille

Ennakkoluulot ja rasismi syntyvät yleensä epätietoisuudesta tai ahdasmielisyydestä. Pitäisi edistää kansalaisdialogia erilaisten ihmisten välillä, jotta rasismi ja syrjintä vähenisi.

Poistetaan uskontoon pohjautuva syrjintä

Poistetaan uskontoon pohjautuva syrjintä rajoittamalla uskontojen ilmaisun vapautta. Uudistetaan eri uskontojen esilletuontiin ja vapaaseen harjoittamiseen liittyviä määräyksiä.

Edistetään urheilun yhdenvertaisuutta

Varmistetaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus urheilussa. Esimerkiksi huomioidaan sukupuolten moninaisuus ja korostetaan esimerkiksi biologisia etuja sukupuolen etujen sijaan.

Puututaan alueelliseen eriarvoisuuteen

Suomessa on suuret alueelliset erot esimerkiksi julkisen liikenteen saavutettavuudessa ja kattavuudessa sekä palveluissa. Panostetaan aluepolitiikkaan ja keskitytään myös pk-seudun ulkopuolelle tarjottaviin palveluihin ja tietoisuuden lisäämiseen.

Edistetään transihmisten oikeuksia EU-tasolla

Transihmisiä syrjitään muita ihmisryhmiä enemmän eikä ole olemassa tunnustusta esim. muunsukupuolisuudesta. Ajetaan EU:n omaa translakia, jonka noudattaminen olisi kriteerinä EU-jäsenyydelle. Ihmisoikeudet!