Kuinka nuorten luottamusta Euroopan unionin toimintaan kasvatetaan sosiaalisesti ja monitasoisesti?

EU-tietoisuutta lisätään läpi koulutuspolun osana demokratiakasvatusta ja eurooppalaisten oppilaitosten opetussuunnitelmia. Osana kyseistä kasvatusta ja koulutusta tuetaan yksilöä muodostamaan oma eurooppalainen identiteetti. Samanaikaisesti nuorten osallisuuden ja
osallistumisen muotoja kehitetään etenkin osana eurooppalaisen kansakunnan toimintaa. Kannustetaan ja rohkaistaan osallistumaan ja luomaan sosiaalisia verkostoja sekä tarttumaan vaikuttamisen mahdollisuuksiin.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Miten edistää suomalaista EU-asioita koskevaa yhteistyötä nuorten ja päättäjien välillä?

Unionin ja olemassa olevien nuorisojärjestöjen yhteistyötä vahvistetaan lisäämällä säännöllisiä kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia eurooppalaisten ja kansallisten toimielinten kanssa. Samalla nykyisiä kansallisia menettelyjä vahvistetaan siten, että suuren valiokunnan kuulemistilaisuuksissa esitetyt näkemykset sitovat Suomen neuvottelukantaa entistä tiukemmin. Vastaavasti nuorisojärjestöt tiedottavat entistä enemmän nuoria oikea-aikaisesti
vaikuttamismahdollisuuksista.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä