Kriteeri 2: Ikä- ja kehitystasoisuus

Nuoren osallistuminen on hänen ikä- ja kehitystasolleen sopivaa.

Nuorten kuuleminen ja osallistuminen on mukautettava heidän ikätasolleen sopivaksi. Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus harjoitella osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja kehitystasonsa mukaisesti. Näin nuori oppii tekemään aloitteita, edistämään tavoitteitaan ja järjestämään omaehtoista toimintaa. Aikuisen tulee tukea ja auttaa nuorta osallistumisen ja vaikuttamisen taitojen harjoittelussa.

Myönteiset kokemukset osallistumisesta ja vaikuttamisesta vahvistavat nuoren uskoa omaan osaamiseensa. Nuorena saadut myönteiset kokemukset osallistumisesta kannustavat nuorta aktiivisuuteen elämän eri aloilla.

Pohdittavaksi