Kriterium 2: Delaktigheten växer i takt med att unga mognar

Alla ungdomar ska ha möjlighet att i enlighet med sin utvecklingsnivå öva sig i att delta och påverka. På detta sätt lär sig ungdomarna att ta initiativ, främja sina mål och ordna verksamhet på egna villkor. Vuxna ska stöda och hjälpa ungdomar när de övar sig i att delta och påverka. Positiva upplevelser av att vara delaktig och påverka stärker unga personers tro på sina egna förmågor. Positiva upplevelser av delaktighet i unga år sporrar ungdomar till att vara aktiva på olika livsområden.

Att överväga:

  • Jag är redo att dela med mig av ansvaret till ungdomar i enlighet med deras utvecklingsnivå.
  • Jag fäster uppmärksamhet vid olika möjligheter för ungdomar att vara delaktiga och påverka.
  • Jag stöder och hjälper ungdomar vid behov att förbereda sig för att delta och medan de deltar i olika verksamheter.
  • Jag uppmuntrar ungdomar när de misslyckas.
  • Jag reflekterar  tillsammans med den unga personen om vad hen har lärt sig av att delta i kommunens verksamhet.