Ungdomssektorns kompetenscentra ger perspektiv och konkreta metoder för att främja ungas delaktighet!

Delaktighet och utveckling av delaktighet har över lag blivit allt viktigare i samhällsdebatten och dess betydelse har noterats. Vad består ungas delaktighet av och hur kan den stödjas och främjas i miljöer som är meningsfulla för unga? Samlingsverket Främjande av ungas delaktighet – Perspektiv och verktyg från ungdomssektorns kompetenscentra ger nya tankar om vad delaktighet betyder inom olika fält inom ungdomssektorn.

I artiklarna i publikationen undersöks ungas delaktighet ur perspektivet av de nationella kompetenscentren inom ungdomssektorn. Publikationen är avsedd för alla som arbetar med att främja ungas delaktighet och är intresserade av detta. Skrivningarnas syfte är att ge praktiska metoder och verktyg för ungdomsarbetare, lärare, handledare och tjänstemän inom offentlig förvaltning för att främja ungas delaktighet brett.

Kekki, M-K. Kovalainen, P. Ollikainen, A. (toim.) (2023): NUORTEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN – Nuorisoalan osaamiskeskusten näkökulmia ja työkaluja. Osallisuuden osaamiskeskus.

Mer information:

Pirjo Kovalainen 
Designer  
pirjo.kovalainen@ouka.fi  
+358 44 703 8303 

Antti Ollikainen 
Delaktighet sakkunnig 
antti.ollikainen@nuortenakatemia.fi 
+358 50 338 4485