Ennalta ehkäiseviä mielenterveyspalveluita

Mielenterveys tarkistukset ja avoimet matalan kynnyksen mielenterveys palvelut. Nuorilla pitäisi olla helppo päästä mielenterveyspalveluihin riippumatta taustasta tai arvosanoista. Tämä ennaltaehkäisisi nuorten mielenterveys ongelmia ja auttaisi estää negatiivisia kierteitä.

Kampanja nuorten taloudellisesta hyvinvoinnista

Kampanja nuorten taloudellisesta hyvinvoinnista, esimerkiksi lapsiperheiltä ja opiskelijoilta leikkaamista vastaan. Auttaa estämään suuret ongelmat jotka syntyvät nuorille jos heillä ja heidän perheillä ei ole riittävästi taloudellisia resursseja.

Kaikkien nuorten ääni kuuluviin

Koulukyselyjen kautta voitaisiin kysyä mielipiteitä erilaisista asioista myös nuorilta, jotka eivät ole aktiivisesti mukana esimerkiksi nuorisovaltuustoissa tai muuten aktiivisia.

Lisää yhteistyötä nuorten ja päättäjien välille

Päättäjät ja nuoret voisivat tehdä enemmän yhteistyötä. Esimerkiksi erilaiset työryhmät, joissa nuorten mielipiteitä voitasiin kysyä voisi olla keino kuulla nuorten ajatuksia esimerkiksi kotikunnan asioista.

Kuntapäättäjät kouluvierailuille

Kuntapäättäjät voisivat tulla kouluille kertomaan kunnan päätöksenteosta ja ajankohtaisista asioista. Näin lisättäisiin vuorovaikutusta ja vahvistettaisiin nuorten osallisuutta.

Siistimpi lähiympäristö

Ympäristön siisteydestä täytyy pitää paremaa huolta esimerkiksi lisäämällä roskiksia ja siisteyden ylläpitotyötä.

Myöhäisemmät kouluaamut

Kouluaamuja pitäisi myöhäistää alkamaan aikaisintaan 9. Kahdeksan aamut ovat monille nuorille vaikeita paitsi väsymyksen takia, myös pitkien koulumatkojen takia.

Nuorille enemmän ajanviettopaikkoja

Nuorille tarvitaan lisää ajanviettopaikkoja, joihin he ovat tervetulleita, eikä heitä ajeta heti pois. Talvikuukausina ajanvietto ulkona on vaikeaa, usein mahdotonta ja kaupunkitilassa ei näy juurikaan nuorille sopivia ajanviettopaikkoja.