Noste-itsearviointityökalu

Tervetuloa arvioimaan!

Nuorten osallisuuden Noste-itsearviointityökalu havainnollistaa, miten huomioit nuorten osallisuuden työssäsi. Työkalun avulla voit pohtia myös, miten nuorten osallisuus toteutuu kunnassasi. Arvioinnin tavoitteena on kehittää nuorten osallisuuden huomioimista omassa työssäsi, toimialallasi sekä koko kunnan toiminnassa.

Itsearviointiin vastataan nimettömänä. Tutustu tarkemmin tietosuojaselosteeseen.

1. Nuoren kokemus osallisuudesta

Osallisuus on tunnetta yhteisöön kuulumisesta.

Vastattu: 0/12
Aloita Tukea

2. Nuoret yhteisön voimavarana

Nuorten osallisuus on osa päätöksenteon prosessia.

Vastattu: 0/12
Aloita Tukea

3. Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa

Osallisuuden ydin on mahdollisuus valita, missä haluaa olla mukana.

Vastattu: 0/19
Aloita Tukea

4. Nuorten osallisuuden edellytysten luominen kuntatasolla

Osallisuus on nuoren perus- ja ihmisoikeus.

Vastattu: 0/30
Aloita Tukea