Första plats i Europaåret för ungdomar Awards – Finlands bästa engagerare-tävlingen delades mellan Mentoring for future-projektet (Ungdomsprojekt) och Nuortennetti (Mannerheims Barnskyddsförbund)

Avslutningsevenemanget för Europaåret för ungdomar firades torsdagen den 19 januari 2023 på Kulttuuritehdas Korjaamo i Helsingfors. Dagen kulminerades med en avslutningsfest där vinnaren/vinnarna av Europaåret för ungdomar Awards – Finlands bästa engagerare-tävlingen tillkännagavs.

Tävlingen letade efter Finlands bästa modell för att engagera unga och genom tävlingen ville man lyfta fram det kunnande som finns i Finland inom ungdomssektorn och över lag när det gäller att involvera unga. Tävlingsbidrag kunde lämnas in under tiden 9.5-15.11.2022 och totalt 51 bidrag kom in. En intern jury bestående av experter från Utbildningsstyrelsen valde ut 10 finalister bland de inkomna förslagen. Representanter för alla tio finalister har bjudits in av Utbildningsstyrelsen till Bryssel för en studieresa, där de får möjlighet att både berätta om sina egna modeller för engagering och få idéer för att utveckla sin egen verksamhet. Du bekanta dig med alla tio finalistmodellerna här: https://www.oph.fi/sv/europaaret-ungdomar-awards-finlands-basta-engagerare.

Den slutliga vinnaren bland finalisterna utsågs av en expertjury på sju personer, Elina Eerola, sakkunnig i Sitras Nya sätt att påverka-team, Viveca Hagmark, direktör för Folkhälsans förbund, Ahmad Hosseini, sakkunnig inom samhällsfred, Tomi Kiilakoski, ansvarig forskare på Ungdomsforskningsnätverket, Jenna Koikkalainen, erfarenhetsexpert inom barnskyddet, Satu Rantakärkkä, utvecklare av ungdomsvolontärverksamhet, FRK och Lotta Tuominen, Finlands EU-ungdomsdelegat.

Alla finalistkandidater var av hög kvalitet och mycket olika varandra. Av den anledningen bestämde sig juryn slutligen att dela förstaplatsen mellan två modeller. Vinnarna var två riktigt olika aktörer och modeller, som har påverkar på olika plan. Dessa modeller var Mentoring for future-projektet (Ungdomsprojekt) och Nuortenetti (Mannerheims Barnskyddsförbund).

Modellerna är i stort sett motsatser till varandra: Den ena drivs av en stor organisation, den andra av en liten organisation som startats av unga själva. I den ena sker deltagandet ansikte mot ansikte, i den andra i digital form. Den ena är relaterad till fritid, den andra till utbildning. Mentoring for future-projektet tilltalade juryn, eftersom den tar upp ett strukturellt och socialt problem som påverkar ungas liv, och unga själv har skapat denna modell för att tackla detta problem. Modellen ansågs främja samhällsfred och den öppnar också dörrar för andra unga som är intresserade av att påverka i samhället. Nuortennetti, å sin sida, erbjuder både inkludering och delaktighet och alla kan delta enligt sina egna resurser. Unga är engagerade i verksamheten i många olika roller och modellen når ungdomar över hela Finland. Modellen behandlar mycket aktuella teman i ungas liv och i samhället i stort.

Dessutom kunde publiken rösta på sin favorit. Allt som allt blev det 984 röster och vinnaren fick 203 av dem. Mentoring for Future-projektet valdes till publikens favorit.

Alla 10 finalisterna:

1. Mentoring for Future -projektet (ungdomsprojekt)

2. Sijaishuollon haastekisa (Pesäpuu r.f.) 

3. Muuttajat! (Plan International Finland)

4. SKUNK ungdomsstyrd förening – makt på riktigt (SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation)

5. Nuortennetti (Mannerheims Barnskyddsförbund)

6. Nuoret mukaan! – Nuorten vapaaehtoistyö- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen eläinsuojelukentällä (SEY Djurskyddet Finland)

7. Sastamalan yhteisökasvatuksen ja lasten sekä nuorten osallisuuden malli (Sastamala stad/Idrotts- och ungdomstjänster

8. Nuorten osallisuuden kehittäminen kauppakeskus Lippulaivassa (Nuorten Palvelu ry)

9. NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen (NYT! -forskningsprojekt, Tammerfors universitet)

10. Future Mentors programme (Esbo stad)

Bild: Jenny Ekblad

Europaåret för ungdomar söker den bästa modellen för att engagera unga! Finns den i din organisation?

Europaåret för ungdomar bjuder in alla som på något vis har unga med i sin verksamhet att delta i Europaåret för ungdomar Awards – Finlands bästa engagerare-tävlingen.

Tas ungdomars deltagande på allvar i er organisation? Har ni skapat nya sätt att lyssna på unga? Kanske finns det överraskande situationer och platser där unga kan påverka hos er? Då vill Europaåret för ungdomar höra från er! Europaåret för ungdomar Awards – Finlands bästa engagerare-tävlingen har lanserats för att lyfta fram det kunnande som finns i Finland när det gäller att involvera och engagera unga. Som namnet säger söker vi den bästa modellen för att engagera unga, samtidigt som vi allmänt vill kartlägga den goda praxis inom engagering av unga som finns i Finland, samt uppmuntra aktörer att vidare utveckla sin egna verksamhet. 

Varför lönar det sig att delta i tävlingen? För att det ger er organisation synlighet och motiverar er att vidareutveckla er verksamhet. De 10 finalistbidragen kommer att bjudas på en studieresa till Bryssel och deras engageringsmodeller kommer att marknadsföras av temaåret. Den slutliga vinnaren av tävlingen får synlighet, berömmelse och ära både i Finland och i Europa.

Vad krävs för att delta? Bara en bra modell för att engagera unga! Att anmäla sitt bidrag kräver inte mycket. Bekanta dig med tävlingens regler här.

Skicka in ditt tävlingsbidrag här.

Tävlingsbidrag kan skickas in fram till 15.11.2022. 

Tilläggsinformation om tävlingen kan fås av temaårets projektchef Anna Peltoniemi, anna.peltoniemi@oph.fi