Europaåret för ungdomar söker den bästa modellen för att engagera unga! Finns den i din organisation?

Europaåret för ungdomar bjuder in alla som på något vis har unga med i sin verksamhet att delta i Europaåret för ungdomar Awards – Finlands bästa engagerare-tävlingen.

Tas ungdomars deltagande på allvar i er organisation? Har ni skapat nya sätt att lyssna på unga? Kanske finns det överraskande situationer och platser där unga kan påverka hos er? Då vill Europaåret för ungdomar höra från er! Europaåret för ungdomar Awards – Finlands bästa engagerare-tävlingen har lanserats för att lyfta fram det kunnande som finns i Finland när det gäller att involvera och engagera unga. Som namnet säger söker vi den bästa modellen för att engagera unga, samtidigt som vi allmänt vill kartlägga den goda praxis inom engagering av unga som finns i Finland, samt uppmuntra aktörer att vidare utveckla sin egna verksamhet. 

Varför lönar det sig att delta i tävlingen? För att det ger er organisation synlighet och motiverar er att vidareutveckla er verksamhet. De 10 finalistbidragen kommer att bjudas på en studieresa till Bryssel och deras engageringsmodeller kommer att marknadsföras av temaåret. Den slutliga vinnaren av tävlingen får synlighet, berömmelse och ära både i Finland och i Europa.

Vad krävs för att delta? Bara en bra modell för att engagera unga! Att anmäla sitt bidrag kräver inte mycket. Bekanta dig med tävlingens regler här.

Skicka in ditt tävlingsbidrag här.

Tävlingsbidrag kan skickas in fram till 15.11.2022. 

Tilläggsinformation om tävlingen kan fås av temaårets projektchef Anna Peltoniemi, anna.peltoniemi@oph.fi

Samråd med ungdomar vid beredningen av regeringens ungdomspolitiska program

Finlands regering kommer att utarbeta en plan som definierar de viktigaste målen och åtgärderna vad gäller ungdomar under de kommande åren. Planen kallas till regeringens ungdomspolitiska program (förkortas VANUPO). Ministeriet vill involvera ungdomar i utarbetandet av planen.  
 
På begäran av undervisnings- och kulturministeriet frågar vi unga i åldern 13-25 år, vad de anser vara viktigt. Vad ska nästa Finlands regering göra för de unga? Enkäten består av bakgrundsfrågor och tre (3) innehållsfrågor. Läs frågorna noggrant! 

Dina svar kommer att användas för att förbereda planen på ministeriet, så dina svar spelar verkligen roll! Svarstiden är fram till 14.10.2022. På basen av enkätsvaren ordnas workshoppar för unga under hösten 2022, då ämnen som är viktiga för unga kommer att diskuteras mer ingående. 

SVARSPERIODEN FÖR UNDERSÖKNINGEN ÄR SLUT, UNDERSÖKNINGEN FÅR ÖVER 7000 SVAR RUNDT FINLAND!

TACK TILL ALLA SOM SVAR!

De preliminära resultaten av samrådsundersökningen finns här

Enkäten genomförs av Kompetenscentret för delaktighet och Nuorten Akatemia. Om du har frågor kan du kontakta: 
 
Antti Ollikainen 
projektkoordinator 
+358 50 3384485 
antti.ollikainen@nuortenakatemia.fi 
Nuorten Akatemia / Kompetenscentret för delaktighet 
 
Marja Pulkkinen 
överinspektör 
+358 2953 30113 
marja.n.pulkkinen@gov.fi 
Undervisnings- och kulturministeriet 

Webbinariet: Ungas delaktighet – en mobbningsförebyggande metod?

Ungas välmående är ett aktuellt tema och en fråga som väcker känslor. Handlar frågan om den unga själv eller är det en samhällelig fråga som vi alla borde ta ställning till? Pia Öhman (Folkhälsan) talar om hur delaktighet kan öka den ungas välmående och kan vara svaret på att få slut på mobbningen i skolorna.