Ungas lösningar till samhälleliga problem

Kompetenscentret för ungas deltagande samlade under åren 2020-2023 ungas lösningar till samhälleliga problem.

Lösningarna samlades i workshops för unga, där de själva fick möjligheten att identifiera problem och hitta lösningar till dem. Workshops ordnades tillsammans med organisationer och kommuner. Utöver detta ordnades Nuorten näköinen Suomi-tävlingen tidigt år 2022, samt ‘’Ole osa ratkaisua’’-kampanjen på hösten 2023, för högstadieelever (länkerna endast på finska).

Utgående från lösningarna skapades ‘’De unga gör skillnad’’-publikationen, som samlar och analyserar de lösningar som unga framställt. Publikationen är riktad särskilt till beslutsfattare, för att användas som ett verktyg för att utveckla ungas levnadsvillkor och delaktighet.

Läs publikationen i sin helhet (PDF-fil) på finska eller på svenska.

Alla ungas lösningar hittas på denna webbsida även efter programmets avslutande.

Teemat

Aihekokonaisuudet

Kohdenna nuorten ratkaisuja

Nuorten ratkaisut

0 ratkaisua löydetty