8. TEEHETKI #nuoretjaosallisuus: Vertaisuus osallisuutena

Puheenvuorossa Suvi Lappalainen (Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna) kertoo aiheesta vertaisuus osallisuutena – Kanuunan vertaisverkostot osallisuuden vahvistajina ja yhteisen kehittämisen mahdollistajina.

7. TEEHETKI #nuoretjaosallisuus: Lasten ja nuorten kuuleminen etänä

Puheenvuorossa Matleena Kosonen (Kehittämiskeskus Opinkirjo) ja Reija Arnberg (Nuorten Akatemia) kertovat aiheesta lasten ja nuorten kuuleminen etänä – case ”Yhdenvertainen koulu”-kuulemispajat peruskoululuokille ja oppilaskunnille. Miten toteuttaa etätyöpaja, jossa kuulla lapsia ja nuoria yhdenvertaisuudesta? Mitä kannattaa ottaa huomioon, jotta lapset ja nuoret tulevat kuulluksi ja kokemus on kaikkien kannalta arvokas?