Harrastus- ja järjestötoiminnan merkitys nuorten elämässä -julkaisu

Nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri keräsi keväällä 2021 laajan kyselymateriaalin, jossa nuorilta tiedusteltiin heidän järjestö- ja harrastustoiminnastaan. Kysely toteutettiin osana Talous ja Nuoret TAT ry:n tulevaisuuskyselyä. Kyselyyn vastasi kaikkineen 14 939 nuorta. Suurin osa vastaajista (96 %) on syntynyt vuosina 2002–2007. 

Harrastus- ja järjestötoiminnan merkitys nuorten elämässä -julkaisussa käytetyn kyselyn taustalla on tutkimuskysymys siitä, miten nuorten harrastus- ja järjestötoiminta vaikuttaa nuorten kasvuun ja osallisuuteen, sekä mikä niiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus on. Kentaurissa tutkitaan tulevina vuosina tämän ja muun aineiston perusteella kysymyksenasettelua eri näkökulmista. Tässä julkaisussa on alustavia havaintoja ja tutkimustuloksia aineiston perusteella. 

Materiaalin suunnittelu ja sen kerääminen toteutettiin Osaamiskeskus KentaurinTalous ja Nuoret TAT ry:nHumanistisen ammattikorkeakoulun ja Insight360 Oy:n yhteistyönä. Webropol-kyselyn linkki toimitettiin yläkouluihin, lukioihin sekä ammatillisiin toisen asteen oppilaitoksiin. Linkki välitettiin yhteistyössä Opetushallituksen, AMKE ry:n ja Sure Fire, Suomen rehtorit ry:n kanssa oppilaitosten rehtoreille. Oppilaitosten opiskelijat vastasivat toimitettuun linkkiin pääsääntöisesti koulutyönsä lomassa.

Pekka Kaunismaa (toim.)

Linkki julkaisuun: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2022/04/harrastus-ja-jarjestotoiminnan-merkitys-nuorten-elamassa.pdf

17. TEEHETKI #nuoretjaosallisuus: Nuorten peliharrastajien erityiskysymyksiä

Kuppi teetä, ole hyvä!

Mitä yhteistä on pelaamista harrastavien nuorten kokemuksissa osallisuudesta? Puheenvuorossa tutkija Eeva Sinisalo-Juha esittelee havaintoja liittyen erityisesti peliharrastuneiden nuorten kokemuksiin. Havainnot perustuvat nuorisoalan osaamiskeskus Kentaurin keväällä 2021 toteuttamaan kyselyyn, johon vastasi lähes 15 000 nuorta, joista 5 500 ilmoitti harrastavansa pelaamista.

Kurkkaa tulevien TEEHETKIen aiheita ja katso kaikkien puheenvuorojen tallenteet.

Vapaaehtoistoiminnan osaamismerkkisarjan julkistus ja työpaja 27.10.2021

Webinaari 27.10. klo 9.30-10.30
Työpaja 27.10.  klo 11.00-11.45

Tervetuloa mukaan Kentaurin uuden osaamismerkkisarjan julkistustilaisuuteen! Webinaarissa esitellään valtakunnallinen seitsemän osaamismerkin sarja ja avataan osaamismerkkien käyttömahdollisuuksia sekä tapoja hyödyntää digitaalisia ratkaisuja osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Webinaarin jälkeen alkavassa työpajassa on mahdollisuus tutustua osaamismerkkeihin ja niiden myöntämiseen käytännössä.

Tilaisuus on tarkoitettu nuorten vapaaehtoisten kanssa toimivien yhdistysten ja järjestöjen väelle, vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille ja kehittäjille sekä kaikille nuorten osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta kiinnostuneille.

Voit ilmoittautua sekä webinaariin että työpajaan tai pelkästään webinaariin. Kun ilmoittaudut ennakoon, saat sähköpostiisi muistutuksen webinaarista sitä edeltävänä päivänä. Ilmoittautumalla myös varmistat, että saat jatkossa tietoa nuorten osaamismerkkisarjan kehityksestä ja työpajoista.

Ilmoittaudu 25.10. mennessä >>

Tilaisuus järjestetään verkossa: www.zoom.us/my/oksivis

11. TEEHETKI #nuoretjaosallisuus: Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen uudet digitaaliset ratkaisut

Nuorille kertyy monipuolista osaamista opiskelun ja työnteon ohella myös vapaa-ajalta, harrastuksista ja luottamustoimista. Puheenvuorossa Osaamiskeskus Kentaurista Timo Sinivuori ja Eeva Jeronen esittelevät kuinka järjestöt voivat ottaa käyttöönsä Digitaalisen osaamiskiekon ja uuden nuorille suunnatun osaamismerkkiperheen.

Kurkkaa tulevien TEEHETKIen aiheita ja katso kaikkien puheenvuorojen tallenteet.

10. TEEHETKI #nuoretjaosallisuus: Nuorten osallisuudesta elinvoimaa kuntiin

Kuinka kunnan toiminnasta saadaan nuorilähtöisempää? Puheenvuorossa Vihtori Suominen (Osallisuuden osaamiskeskus) kertoo aiheesta Nuorten osallisuudesta elinvoimaa kuntiin ja esittelee kokemuksia kuntien kehittämisprosesseista.

Kurkkaa tulevien TEEHETKIen aiheita ja katso kaikkien puheenvuorojen tallenteet.