12. TEEHETKI #nuoretjaosallisuus: Kasku-työparimalli – Luokanvalvojan ja nuorisotyöntekijän yhteistyö yläkoulussa

Kuinka luoda yläkoulussa puitteet luottamuksellisen ilmapiirin kehittymiselle ja oppilaslähtöiselle vaikuttamiselle?

Heikki Korhonen (Osaamiskeskus Nuoska) kertoo puheenvuorossaan luokanvalvojan ja nuorisotyöntekijän yhteistyöhön perustuvasta Kasku-työparimallista, jolla edistetään yläkoululaisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Kurkkaa tulevien TEEHETKIen aiheita ja katso kaikkien puheenvuorojen tallenteet.

11. TEEHETKI #nuoretjaosallisuus: Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen uudet digitaaliset ratkaisut

Nuorille kertyy monipuolista osaamista opiskelun ja työnteon ohella myös vapaa-ajalta, harrastuksista ja luottamustoimista. Puheenvuorossa Osaamiskeskus Kentaurista Timo Sinivuori ja Eeva Jeronen esittelevät kuinka järjestöt voivat ottaa käyttöönsä Digitaalisen osaamiskiekon ja uuden nuorille suunnatun osaamismerkkiperheen.

Kurkkaa tulevien TEEHETKIen aiheita ja katso kaikkien puheenvuorojen tallenteet.

10. TEEHETKI #nuoretjaosallisuus: Nuorten osallisuudesta elinvoimaa kuntiin

Kuinka kunnan toiminnasta saadaan nuorilähtöisempää? Puheenvuorossa Vihtori Suominen (Osallisuuden osaamiskeskus) kertoo aiheesta Nuorten osallisuudesta elinvoimaa kuntiin ja esittelee kokemuksia kuntien kehittämisprosesseista.

Kurkkaa tulevien TEEHETKIen aiheita ja katso kaikkien puheenvuorojen tallenteet.

8. TEEHETKI #nuoretjaosallisuus: Vertaisuus osallisuutena

Puheenvuorossa Suvi Lappalainen (Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna) kertoo aiheesta vertaisuus osallisuutena – Kanuunan vertaisverkostot osallisuuden vahvistajina ja yhteisen kehittämisen mahdollistajina.

Kurkkaa tulevien TEEHETKIen aiheita ja katso puheenvuorojen tallenteet.

7. TEEHETKI #nuoretjaosallisuus: Lasten ja nuorten kuuleminen etänä

Puheenvuorossa Matleena Kosonen (Kehittämiskeskus Opinkirjo) ja Reija Arnberg (Nuorten Akatemia) kertovat aiheesta lasten ja nuorten kuuleminen etänä – case ”Yhdenvertainen koulu”-kuulemispajat peruskoululuokille ja oppilaskunnille. Miten toteuttaa etätyöpaja, jossa kuulla lapsia ja nuoria yhdenvertaisuudesta? Mitä kannattaa ottaa huomioon, jotta lapset ja nuoret tulevat kuulluksi ja kokemus on kaikkien kannalta arvokas? 

Kurkkaa tulevien TEEHETKIen aiheita ja katso puheenvuorojen tallenteet.

6. TEEHETKI #nuoretjaosallisuus: Haasteellisessa asemassa olevat nuoret ja osallisuus

Puheenvuorossa on Miikka Piiroinen, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta, ja aiheena on haasteellisessa asemassa olevat nuoret ja osallisuus. Mistä lähteä liikkeelle, kun halutaan toimia koulutuksen ja työn – tai koko palvelujärjestelmän – ulkopuolella olevien nuorten osallisuuden parissa?

Hasteellisessa asemassa olevat nuoret ja osallisuus

Kurkkaa tulevien TEEHETKIen aiheita ja katso puheenvuorojen tallenteet.

5. TEEHETKI #nuoretjaosallisuus: Uuden ajan vaikuttajat

Puheenvuorossa on Juha Kiviniemi Verkestä, ja aiheena on uuden ajan vaikuttajat. Osaammeko tunnistaa ja tunnustaa nuorten omaehtoista vaikuttamista? Onko meidän tehtävämme tukea sitä?

Keitä teetä, istu alas, puhaltele kuumat höyryt pois ja liity kuulolle!

Nuorten uudet tavat vaikuttaa:
osaammeko tunnistaa ja tunnustaa nuorten omaehtoista vaikuttamista?

Kurkkaa tulevien TEEHETKIen aiheita ja katso puheenvuorojen tallenteet.

4. TEEHETKI #nuoretjaosallisuus

Kuppi teetä, ole hyvä!

Puheenvuorossa on Marja Snellman-Aittola MIELI Suomen Mielenterveys ry:stä. Hän kertoo, miksi osallisuuden kokemus on niin tärkeä, mistä se syntyy sekä miksi se on osallisuuden perustana ja edellytys osallisumiselle ja vaikuttamiselle.  

Keitä teetä, istu alas, puhaltele kuumat höyryt pois ja liity kuulolle!

Miksi osallisuuden kokemus on niin tärkeä? Mistä se syntyy?
Miksi se on osallisuuden perustana ja edellytys osallistumiselle ja vaikuttamiselle?

3. TEEHETKI #nuoretjaosallisuus

Kuppi teetä, ole hyvä!

Puheenvuorossa erityisasiantuntija Marjo Kenttälä Kehittämiskeskus Opinkirjosta kertoo, mitkä ovat nuorten osallisuuden laatutekijöitä, jotta nuorten osallisuudesta saadaan onnistunutta ja vaikuttavaa.

Keitä teetä, istu alas, puhaltele kuumat höyryt pois ja liity kuulolle!

Kuulla vai kuunnella? Osallistaa vai osallistua?
Miten tehdä nuorten osallisuudesta vaikuttavaa?
Nuorten osallisuuden vahvistamiseksi on laadittu laatukriteerit,
jotka auttavat arvioimaan ja kehittämään osallisuutta kunnissa.

Tietoiskusarja TEEHETKI #nuortenosallisuus toteutetaan noin kolmen viikon välein perjantaisin klo 13-13.20. Aiheet ja linkit TEEHETKIin löytyvät Ajankohtaista-palstalta aina noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Katso tallenteita sekä kurkkaa tulevien TEEHETKIen aiheita ja merkkaa ajankohdat kalenteriisi.