Ilmoittautuminen on avattu: lasten ja nuorten työpajat

Lapsia ja nuoria kuullaan Oikeus oppia –ohjelmassa:  Millainen koulu on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen?  

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää valtakunnallisen lasten ja nuorten kuulemisen osana Oikeus oppia ohjelman valmistelua. Kuuleminen toteutetaan yhteistyössä nuorisoalan Osallisuuden osaamiskeskuksen kanssa. Osaamiskeskuksessa hankkeen toteutukseen osallistuvat Nuorten Akatemia ja Kehittämiskeskus Opinkirjo.   

Kuulemisen tavoitteena on tuottaa Oikeus oppia -ohjelmalle lasten ja nuorten näkemyksiä siitä, kuinka yhdenvertaisuus ja koulutuksellinen tasa-arvo toteutuvat kouluissa ja millaisin toimenpitein suomalaisten lasten ja nuorten tasa-arvoista koulutuspolkua voitaisiin lasten ja nuorten mielestä nykyistä paremmin tukea.   

Kuuleminen toteutetaan etäyhteyksin noin 20 koulussa 4.–9.-luokille sekä valtakunnallisesti oppilaskunnille kevään 2021 aikana. Kuulemisella pyritään tavoittamaan monipuolisesti oppilaita erilaisista taustoista ympäri Suomen. Kuulemisessa hyödynnetään osallistavia menetelmiä ja pelillisyyttä. 

Lue opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote kokonaisuudessaan.

Haku kuulemisiin on avoin kaikille Suomen 4.-9. luokille ja oppilaskunnille, ja se aukeaa helmikuun aikana tällä verkkosivulla. Kuultavat oppilasryhmät ja koulut valitaan siten, että edustus on mahdollisimman laaja (sosioekonomiset tekijät, ) Jos toivot työpajan ruotsin- tai saamenkielellä, niin mainitse siitä lomakkeessa.  

Oppilasryhmille toteutettavat kuulemiset 

Työpajoja järjestetään yhteensä 20. Mukaan pääsevät luokat valitaan siten, että kokonaisuus on mahdollisimman kattava maantieteellisesti sekä esimerkiksi kieli- ja sosioekonomisten taustojen osalta. Myös ilmoittautumisjärjestys vaikuttaa valintaan.  

Työpajan kesto on 75 tai 90 minuuttia, ja sen etäfasilitoinnista vastaa työpajahankkeen työntekijä. 

Yhdenvertainen koulu -työpajatyöskentelyssä on 

 1. aiheeseen johdattelu opettajan johdolla aktivoivan tehtävän muodossa viikon sisällä ennen työpajaa (kesto noin 30 minuuttia). Opettaja saa ohjeet tähän. 
 2. etäfasilitoitu työpaja 75 tai 90 minuuttia. Opettaja on luokassa apuna ja tukena.     
 3. työpajan purkua luokan ja opettajan kesken (kesto opettajan oman arvion mukaan). Opettaja saa ohjeet tähän. 

Haku on auki perjantaihin 12.3.2021 saakka tai kunnes sopivat koulut ovat löytyneet. Työpajakiertue alkaa kuitenkin jo tätä ennen. Luokkia valitaan mukaan siis jo hakuajan aikana. Olemme yhteydessä ilmoittautuneisiin mahdollisimman pian, viimeistään 17.3. 

Ilmoittautuminen on sulkeutunut.

Suomenkielisten työpajojen lisäksi toteutetaan ruotsin- ja saamenkieliset pajat (molempia noin kaksi). Jos haluat luokkasi osallistuvan ruotsin- tai saamenkieliseen pajaan, voit olla suoraan yhteydessä Reija Arnbergiin, reija.arnberg(a)nuortenakatemia.fi. 

Oppilaskunnan hallitusten/luottamusoppilaiden kuuleminen 

Osana kuulemista järjestetään valtakunnallinen etätyöpaja ylä- ja yhtenäiskoulujen oppilaskuntien edustajille. Mukaan pääsevät koulut valitaan siten, että kokonaisuus on mahdollisimman kattava maantieteellisesti sekä esimerkiksi kieli- ja sosioekonomisten taustojen osalta. Myös ilmoittautumisjärjestys vaikuttaa valintaan.  

Työpaja pidetään 21.4. klo 12.15–14.45. Tämän lisäksi oppilaskunnan ohjaavilta opettajilta edellytetään osallistumista koulutukseen 14.4. Klo 15–15.45. Oppilaskunnille tarjotaan myös pieni ennakkotehtävä aiheeseen perehtymistä varten. 

Työpaja sisältää oman oppilaskunnan edustajien kesken tehtävää työtä oppilaskunnan ohjaajan johdolla sekä yhteistä, etäfasilitoitua työstöä oppilaskuntien välillä. Etätyöpaja toteutetaan Teams-alustalla. Työpajan työskentelykieli on suomi. 

Haku on auki perjantaihin 12.3.2021 saakka. Olemme yhteydessä ilmoittautuneisiin mahdollisimman pian, viimeistään 17.3. 

Ilmoittautuminen on sulkeutunut.

Lisätietoja: 
Palvelumuotoilija Reija Arnberg, reija.arnberg(a)nuortenakatemia.fi 
Asiantuntija Matleena Kosonen Holdgaard, matleena.kosonen(a)opinkirjo.fi 


KUTSU – Joukkorahoitus kuntien uutena osallistavana menetelmänä -seminaari 23.3.2021

Kulttuurifestivaali, liikuntapuisto, hävikkiruokakaappi. Nämä ovat kuntalaisten ideoimia hankkeita, joille he itse keräävät joukkorahoitusta. Ja kunta on mukana tukemassa!

Mitä joukkorahoitus on ja miten kunta voi olla siinä mukana? Miten se hyödyttää niin kuntaa kuin sen asukkaita? Millaisia uusia osallisuuden muotoja se tarjoaa?

Joukkorahoitus tarjoaa kunnille uudenlaisen menetelmän tukea ja rahoittaa asukkaiden omaehtoista toimintaa ja aktiivisuutta.

Joukkorahoitus kuntien uutena osallistavana menetelmänä -seminaari

Aika: 23.3.2021 tiistai klo 13:00-15:00

Paikka: Teams

Ilmoittaudu viimeistään ma 22.3.2021: https://elomake.tampere.fi/lomakkeet/22705

Tervetuloa seminaariin, jossa esitellään joukkorahoitukseen pohjautuvaa osallistuvan rahoituksen mallia. Tampere ja Tuusula ovat kehittäneet ja testanneet sitä yhteistyössä Mesenaatti.me-joukkorahoituspalvelun kanssa 2020-2021.

Seminaarissa esitellään hankkeen tuloksia kuntien ja joukkorahoituskampanjan toteuttaneiden asukkaiden näkökulmasta. Lisäksi kuullaan puheenvuorot joukkorahoituspalvelun asiantuntijoilta sekä mallia seuranneilta tutkijoilta. Onko mallissa jotain, jota voisi hyödyntää sinun kunnassasi?

Merkitse päivä jo nyt kalenteriin! Ohjelma tarkentuu maaliskuun aikana.

Tapahtuma on suunnattu kuntien osallisuus- ja avustustyötä tekeville sekä kaikille muille aiheesta kiinnostuneille.

Tapahtuman järjestävät yhdessä Tampereen kaupunki ja Tuusulan kunta sekä Mesenaatti.me -joukkorahoituspalvelu.

Seminaari on osa Sitran rahoittamaa Demokratiakokeilut 2020 -hanketta.

Lisätietoja hankkeesta: https://tampere.fi/joukkorahoitus ja https://tuusula.fi/hybridirahoitus ja Lilli-Nora Siikasmaa, Lilli.Siikasmaa@tampere.fi ja Heidi Hagman, heidi.hagman@tuusula.fi.

Terveisin,
Osallistuva rahoitus -hankkeen tiimi

Nuortenideat.fi-koulutus vaikuttamispalvelun käyttöönotosta

Koordinaatti, osana Osallisuuden osaamiskeskusta sekä Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunaa, järjestää Nuortenideat.fi-palvelun koulutuksen, jossa keskitytään erityisesti siihen, miten Nuortenideat.fi-palvelu voidaan ottaa käyttöön kuntaorganisaatiossa.

Esimerkkinä Nuortenideat.fi-palvelun käyttöönotosta esitellään Kirkkonummen kunta, jossa Nuortenideat.fi otettiin käyttöön lokakuussa 2020. Käyttökokemuksista ja palvelun hyödyntämisestä osallisuustyössä koulutukseen tulee kertomaan Kirkkonummen Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Susanna Järvenpää.
    
Aika: ke 10.2. klo 12.00–14.00
Paikka: verkossa Microsoft Teamsin välityksellä
Ilmoittautuminen viimeistään 8.2.: Nuortenideat.fi-koulutus 10.2.2021. Saat paluupostina osallistumislinkin.

Koulutuksessa kuulet
* mikä on Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelu ja kenelle se on tarkoitettu
* miten se voidaan ottaa käyttöön kuntaorganisaatiossa – case Kirkkonummi
* millä eri tavoilla palvelua voi käyttää nuorten kuulemisen välineenä.

Tervetuloa mukaan!

www.nuortenideat.fi

TEEHETKI #nuoretjaosallisuus -tietoiskusarja alkaa pian

Kuppi teetä, ole hyvä!

Osaamiskeskusten osallisuuden teemaryhmä tuottaa tietoiskusarjan kattoteemalla nuorten osallisuus. Osaamiskeskusten tietopääoma nuorten osallisuudesta on runsasta, ja kaikki lähestyvät aihetta eri näkökulmista ja kokemuksilla. Siksi asiantuntijapuheenvuorojen tarjonnassa tulee olemaan rikkautta.

Tietoiskusarjalla halutaan tukea kaikkia nuoren parissa toimivia aikuisia, kuten viranhaltijoita, järjestöjen työntekijöitä, nuorisotyöntekijöitä ja alan opiskelijoita. Ne on suunniteltu lyhyiksi ja teräviksi puheenvuoroiksi herättelemään ajatuksia ja antamaan inspiraatiota omaan työhön.

Tietoiskusarja TEEHETKI #nuortenosallisuus toteutetaan noin kolmen viikon välein perjantaisin klo 13-13.20. Mainokset ja linkit tilaisuuksiin löytyvät Ajankohtaista-palstalta aina noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Ota kuppi teetä, hyvä asento ja tule kuulolle!

Työryhmä

Osallisuuden teemaryhmässä on edustettuna kaikki kuusi nuorisoalan osaamiskeskusta. Työryhmän jäseniä ovat:

 • Juha Leskinen, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
 • Timo Sinivuori, Osaamiskeskus Kentauri
 • Heidi Rosbäck ja Marjo Kenttälä, Osallisuuden osaamiskeskus
 • Miikka Piiroinen, Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus
 • Juha Kiviniemi, Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus
 • Marika Vartiainen, Reetta Kuhmonen ja Marja Snellman-Aittola, Nuoska – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lapsia ja nuoria kuullaan Oikeus oppia –ohjelmassa

Millainen koulu on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen?

Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.2.2021 11.14
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää valtakunnallisen lasten ja nuorten kuulemisen osana Oikeus oppia –ohjelman valmistelua. Kuuleminen toteutetaan yhteistyössä nuorisoalan Osallisuuden osaamiskeskuksen kanssa. Osaamiskeskuksessa hankkeen toteutukseen osallistuvat Nuorten Akatemia ja Kehittämiskeskus Opinkirjo.

Kuuleminen on osa Oikeus oppia –ohjelman työryhmän työtä, jossa mm. valmistellaan toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua tunnistettuun eriarvoistumiskehitykseen koulujen sisällä ja koulujen välillä sekä kaupunkien sisällä ja alueiden välillä sekä laatia toimenpide-ehdotuksia keinoista vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa alueellisesti. Työssä huomioidaan demografiakehitys, asuntopolitiikka, aluekehitys ja lähiöiden kehitystyö. Työryhmä luovuttaa väliraporttinsa opetusministerille syyskuussa 2021. 

Kuulemisen tavoitteena on tuottaa Oikeus oppia -ohjelmalle lasten ja nuorten näkemyksiä siitä, kuinka yhdenvertaisuus ja koulutuksellinen tasa-arvo toteutuvat kouluissa ja millaisin toimenpitein suomalaisten lasten ja nuorten tasa-arvoista koulutuspolkua voitaisiin lasten ja nuorten mielestä nykyistä paremmin tukea.  

Lisäksi tavoitteena on, että kuulemisen kautta saadaan luotua hyviä toimintatapoja ja toteutusmalleja ministeriön käyttöön myöhemmissä lasten ja nuorten kuulemisissa hyödynnettäväksi. 

– On tärkeää, että annamme lapsille ja nuorille itselleen vaikutusmahdollisuuksia heitä koskeviin päätöksiin ja linjauksiin. Lapsilla ja nuorilla on paras asiantuntemus siitä, millä tavalla yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat koulussa lasten ja nuorten näkökulmasta, sanoo opetusministeri Jussi Saramo.

– Nyt käynnistyvän kuulemisen avulla kehitämme ministeriössä myös laajemmin lasten ja nuorten osallistamisen välineitä ja mahdollisuuksia. Kannustan lämpimästi luokkia ja oppilaskuntia osallistumaan kuulemiseen!

Kuuleminen toteutetaan etäyhteyksin 4.-9. -luokille noin 20 eri koulussa sekä oppilaskunnille valtakunnallisesti kevään 2021 aikana. Kuulemisella pyritään tavoittamaan monipuolisesti oppilaita erilaisista taustoista ympäri Suomen. Kuulemisessa hyödynnetään osallistavia menetelmiä ja pelillisyyttä.

Hakulomakkeet luokille ja oppilaskunnille (aukeavat 12.2.)  

Lisätietoja:

 • opetusneuvos Minna Polvinen OKM (Oikeus oppia –ohjelma), puh. 02953 30262
 • ylitarkastaja Marja Pulkkinen OKM, puh. 02953 30315

Kuulemispajat ja menetelmät:   

Oikeus oppia –ohjelma
– – –
Nuorten Akatemia on osallisuutta edistävä yhteistyöorganisaatio, joka tarjoaa nuorille monipuolisia mahdollisuuksia vaikuttaa. Nuorten Akatemian toiminnan tuloksena nuorilla on mahdollisuus osallistua, oppia, vaikuttaa ja toteuttaa itseään. Nuorten Akatemian taustalla ovat Suomen suurimmat nuoriso- ja liikuntajärjestöt. 

Kehittämiskeskus Opinkirjo on lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö, jonka perustehtävä on tukea kouluja niiden kehittymisessä jäsentensä oppimista ja hyvinvointia synnyttäviksi oppimiskeskuksiksi. Se luo tutkimustietoon pohjautuvia käytännöllisiä ratkaisuja opettajille ja ohjaajille sekä muille lasten ja nuorten parissa toimiville. Opinkirjon taustaorganisaatiot edustavat lapsi- ja nuorisotyön sekä opetusalan järjestöjä. 

Nuorten osallisuutta käsitellään Demokratiakorjaamossa, ilmoittaudu!

Kolmatta kertaa järjestettävä Demokratiakorjaamo pidetään keskiviikkona 17.2.2021 klo 13–16 Zoomissa – ilmoittaudu mukaan!

Demokratiaa haastavat tällä hetkellä päivänpoliittisten tapahtumien lisäksi pidemmän aikavälin haasteet, kuten ilmastonmuutos. Lisäksi osa kansalaisista jää kokonaan sivuun yhteisestä päätöksenteosta ja etenkin nuoret kokevat, ettei politiikka nykymuodossaan ole heitä varten. Mitä tehdä?

Demokratiakorjaamo kutsuu kaikki demokratiasta kiinnostuneet kuulemaan huippututkijoiden näkemyksiä demokratian ajankohtaisista haasteista sekä keskustelemaan käytännön kokeiluista, joilla haasteita voidaan ratkaista.  Järjestäjinä ovat neljä strategisen tutkimuksen neuvoston demokratiahanketta: ALL-YOUTHBIBUPALO ja CORE.

OHJELMA

12.45 Osallistujien mahdollista tulla testaamaan yhteydet
13.00 Tervetuloa! Päivän ohjelma
13.15 Keskustelu: Demokratian ajankohtaiset haasteet 

Miten ilmastokriisiä koskevia päätöksiä tehdään niin, että ne ottavat huomioon myös tulevien sukupolvien oikeudet? Miten nuorten kasvava kiinnostus politiikkaa kohtaan muuttuu aidoiksi osallistumismahdollisuuksiksi? Miten suomalaiseen ympäristöpäätöksentekoon saataisiin enemmän rajat ylittävää yhteistoimintaa? Miten demokratiakokeiluista voidaan oppia?

Keskustelemassa professori Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto, ALL YOUTH-hanke), tutkijatohtori Titiana Ertiö (Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus, BIBU-hanke), erikoistutkija Simo Kyllönen (Turun yliopisto, PALO-hanke), professori Lasse Peltonen (Itä-Suomen yliopisto, CORE-hanke.) Keskustelun vetää toimittaja Reetta Räty.

14.00–14.10  Tauko
14.10 Miksi demokratiakokeiluja tarvitaan ja miten niitä tehdään – kokeiluoppaan esittely
Vanhempi asiantuntija Julia Jousilahti, Demos Helsinki
14.30 Demokratiatori – ratkaisuja demokratian ajankohtaisiin haasteisiin
Demokratiatorilla on esillä kahdeksan kiinnostavaa demokratiakokeilua. Mukana on myös kokeilujen toteutukseen osallistuneita sidosryhmiä kertomassa kokemuksistaan. 

Virtuaalisella torilla järjestetään kaksi, 30 min kestävää kierrosta. Yhteen pienryhmään mahtuu kerrallaan 10 osallistujaa ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 • Digiraati (Kaisa Väänänen & Jari Varsaluoma, ALL YOUTH) 
 • Ilmastolain kuuleminen  (Mikko Hautakangas, BIBU) 
 • Kansalaisenergia-areena (Lasse Peltonen, CORE) 
 • Turku keskustelee -kansalaispaneeli (Kaisa Herne, PALO.) 
 • Nuoret konfliktien sovittelijoina: Environmental collaboration and conflict-kurssi (Antti Erkkilä & Juha Kotilainen,  ALL-YOUTH, CORE, MAKUTANO) 
 • Osallistuva budjetointi (Pekka Tuominen & Titiana Ertiö, BIBU) 
 • Yhteistoiminnallinen prosessi Jyväskylän metsäohjelman valmistelussa (Emma luoma, CORE) 
 • Demokratiaa verkossa: kansalaiskeskustelu Satakunnan tulevaisuudesta  (Mikko Leino, PALO)

15.40 Loppusanat
15.45 Mahdollisuus jäädä virtuaalisille loppukahveille keskustelemaan vapaasti muiden osallistujien kanssa

Ilmoittaudu Demokratiakorjaamoon 15.2. mennessä täällä: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgTV9fqViuJ1xsHIZ4VKCpQV1-q1VwJsxv6N_NFjBjC4R3wA/viewform. Linkki ja ohjeet tilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille.
Lisätietoja ja kokeilujen esittelyt: https://bibu.fi/demokratiakorjaamo-2021/ 
Lisätietoa Demokratiakorjaamosta antaa Julia Jousilahti (julia.jousilahti@demoshelsinki.fi, 040 722 4931)

#Osallisuuskahvit 20.1. ja 21.1.2021

Hei kuntapäättäjä tai viranhaltija, järjestötoimija tai tutkija!
Olethan jo ilmoittautunut mukaan vuoden 2021 ensimmäisisiin osallisuuskahveihin?

#osallisuuskahvit ovat webinaarien sarja, jossa tuodaan esille näkökulmia osallisuuteen ja osallisuustyöhön. Tammikuun #osallisuuskahvit -webinaareissa puhutaan nuorten aikuisten osallisuudesta.

Hei, haloo! Kuuleeko kotikunta nuorta aikuista?
Miksi myös poismuuttaneiden osallisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota? 
Näihin kysymyksiin saat vastauksia #osallisuuskahvit-webinaareissa:

ke 20.1. klo 9 – 10
to 21.1. klo 14 – 15

Keskustelua alustaa väitöskirjatutkija Marika Kettunen Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön Aluekehityksen ja -politiikan tutkimusryhmästä ja nuoren aikuisen puheenvuoron pitää liminkalaislähtöinen, Helsingissä opiskeleva Vilma Ylilauri.

Ilmoittaudu mukaan: https://bit.ly/2WdS5To

Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse lähempänä.
Linkit webinaareihin julkaistaan myös Facebook -tapahtumissa:

20.1. Osallisuuskahvit
21.1. Osallisuuskahvit 

Kaisa Kervinen
Maaseudun Sivistysliitto
Yhteisökehittäjä
Puh. 045 322 8098
kaisa.kervinen(a)msl.fi
www.msl.fi

Osallisuus verkossa -webinaari 29.1.2021

Vuosi 2020 siirsi etäyhteydelle nuorten osallistamisen menetelmät ja muodot. Osallisuus verkossa -webinaarissa esitellään tapoja, joilla nuorten osallisuutta ja ryhmäytymistä voi tukea digitaalisessa ympäristössä. Webinaari järjestetään Zoomissa perjantaina 29.1.2021 klo 9-11.30 ja mukaan mahtuu 500 osallistujaa.  

Kenelle? Koulutus on suunnattu nuorisoalan ammattilaisille ja vapaaehtoisille, jotka haluavat tutustua nuorten osallistamisen ja ryhmäyttämisen tapoihin digitaalisessa ympäristössä.  

Koulutuksen tavoitteet

 • Osallistuja oppii periaatteita digitaalisessa ympäristössä tapahtuvaan osallistamiseen.
 • Osallistuja pääsee tutustumaan konkreettisesti erilaisiin digitaalisiin osallisuustyökaluihin ja kuulee hyviä esimerkkejä toisilta nuorisoalan toimijoilta.
 • Osallistuja tietää, mistä hakea tukea työhönsä.

Ohjelma

klo 9.00 
Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi & Opinkirjo: Avaussanat

klo 9.15-klo 9.45
Key note: Verken suunnittelija Mimmi Mäkinen-Kokkonen puhuu nuorten osallistamisesta digitaalisissa ympäristöissä ja käy läpi periaatteet verkossa tehtävään työhön

klo 10-11 
Hyvät etäosallistamisen menetelmät jakoon: Nuorisoalan toimijat kertovat hyvistä käytännöistä ja konkreettisista kokemuksista nuorten ryhmäyttämiseen ja osallistamiseen verkossa:

 • Satu Rantakärkkä, Punainen risti: Digiraati ja Nuorten turvatalo, Tampere
 • Vihtori Suominen, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto: Etäosallistuminen järjestötoiminnassa ja nuorisovaltuustoissa
 • Laura Saartoala, Tampereen kaupunki / Nuorten Tampere: Ryhmäytyminen Discordissa ja Teamsin nuotiotuokiot

klo 11-11.30
Pohdintaa: Miten voisin hyödyntää opittua omassa työssäni?

Webinaarin järjestävät Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja Kehittämiskeskus Opinkirjo / Osallisuuden osaamiskeskus.

Lisätietoja: osallisuusasiantuntija Virva Viljanen (etunimi.sukunimi@alli.fi) 

Tapahtuman tiedot

NimiOsallisuus verkossa -webinaari
AikaPerjantai 29.1.2021, 9:00–11:30

Ilmoittautuminen https://www.lyyti.in/osallisuusverkossa

Nuoretjaosallisuus.fi uudistui

Nuorisoalan Osallisuuden osaamiskeskuksen nuoretjaosallisuus.fi -sivusto on uudistettu täysin. Sivustolla on tietoa ja tutkimuksia sekä työkaluja ja toimintamalleja nuorten osallistamiseen monipuolisesti. Nuorten osallisuuteen on lisäksi kehitetty laatukriteerit ja itsearviointityökalu NOSTE, ja ne auttavat viranhaltijoita ja muita nuorten parissa toimivia aikuisia arvioimaan ja kehittämään työtään nuorten osallisuuden parissa laadukkaasti.

Lisäksi sivustolle rakentuu nuorten 1000 ratkaisua yhteiskunnallisiin ongelmiin. Nuoretjaosallisuus.fi-sivuston Ajankohtaista-palstalle kerätään artikkeleita, koulutuksia, webinaareja ja muita tuoreimpia uutisia nuorten osallisuudesta. Sinne voi myös tarjota viimeisimpiä vinkkejä teeman äärellä työskentelevien tiedoksi ja tueksi. 

Osallisuuden osaamiskeskuksen asiantuntijat Nuorten Akatemiasta, Koordinaatista, Nuorisovaltuustojen liitosta ja Kehittämiskeskus Opinkirjosta ovat valmiina auttamaan kuntien, maakuntien ja valtion väkeä nuorten osallisuuden teemassa. Lisäksi koulutamme ja tuemme myös kolmannen sektorin toimijoita aiheesta. Tervetuloa nuorten osallisuuden ilosanoman äärelle nuoretjaosallisuus.fi-sivustolle! Lupaamme tuottaa uusia sisältöjä sivustolle aktiivisesti, kuunnella isolla korvalla kentän tarpeita ja kehittää tukimateriaaleja sekä vastaanottaa iloisna mielin myös sivuston kehitysehdotuksia koko kautemme ajan!

Marjo Kenttälä
Marjo työskentelee Osallisuuden osaamiskeskuksessa Opinkirjon erityisasiantuntijana ja vastaa muun muassa nuoretjaosallisuus.fi-sivuston kehittämisestä ja puolestapuhuu laadukkaan nuorten osallistamisen puolesta.